Problemen mit dem Kindergeld in de Duitstalige Gemeenschap?

Ab dem 1. Januar 2019 ist das Team Familienleistungen des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft am Kaperberg 6 in Eupen für Ihre Kindergeldakte zuständig.
Ab Januar 2019 zahlt die Deutschprachigen Gemeinschaft die Familienleistungen wie das Kindergeld eigenständig aus. Dazu hat die Deutschsprachige Gemeinschaft ihrer eigene Gesetzesgrundlage.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.