Beperkte toegankelijkheid: De ombudsdienst van de duitstalige gemeenschap is alleen weer beschikbaar bij 27.03.2023.
De nieuw opgerichte eenheid voor klachtenonderzoek in de Duitstalige Gemeenschap
Vanaf 1 maart 2023 zal het nieuw opgerichte Klachteninformatiecentrum, gevestigd in het Centrum voor consumentenbescherming in Eupen, gratis informatie verstrekken over de nieuwe klachtenprocedure in de Duitstalige Gemeenschap. weitere Infos: https://www.beschwerde-auskunft.be/
UIW9BW

De ombudspersoon van de Duitstalige Gemeenschap van België

Een bemiddelaar tussen de burger en de overheid

De ombudspersoon kan bemiddelen tussen de burger en het bestuur.
De burger heeft de mogelijkheid uw standpunt te verklaren.
Door de analyse en de bundeling van de verschillende individuele situaties probeert men op lange termijn de werking van de inrichting te verbeteren.

De ombudspersoon treedt bemiddelend op bij een klacht tegen een beslissing of een aanpak

van een overheidsinstelling of van een gemeente of een OCMW van de Duitstalige gemeenschap :
van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap
één van de volgende instelling in de Duitstalige Gemeenschap:

De Ombudspersoon is niet verantwoordelijk voor deze klachten

  • bij klachten die de federale, regionale of buitenlandse autoriteiten
  • de autonome economische overheidsbedrijven (NMBS, De Post, ...) aangaan.
  • voor gemeentelijke verenigingen en privaatrechtelijke instellingen met een publieke taak, in die gemeenten of OCMW lid zijn.
  • in particuliere geschillen.
In dat geval stuurt de ombudsvrouw automatisch de klacht aan de bevoegde ombudsdienst door.

Wie kan een klacht indienen?

  • elke burger
  • elk bedrijf
  • elke vereniging
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging kan een klacht bij de ombudsvrouw indienen. De nationaliteit, woonplaats of zetel doet er niet toe.

Ben je nog niet zeker wie daadwerkelijk uw klacht onderzoeken kan?

Ga gewoon op zoek naar onder .
U kunt contact opnemen met de Consumentenbescherming Centrum in Eupen als u problemen heeft met uw verhuurder of huurder of uw energie- of telefoonprovider.

de ombudspersoon

3DMSNF
De ombudspersoon is er om in een vertrouwelijke omgeving naar U te luisteren. Ze is aan het beroepsgeheim onderworpen. Haar prestaties zijn kosteloos.
B2R662
De ombudspersoon is uw partner voor een in onderlinge overeenstemming genomen en buitengerechtelijke oplossing van uw geschill met een bestuur
KJMH1A
Zij ziet haarzelf als een onafhankelijk en neutraal bruggenbouwer en zet zich in voor een hervatting van de dialoog tussen u en de beheersautoriteit.

Bel !

De ombudspersoon heeft een gratis nummer.

Ombudsvrouw telefoon: 0800 98759
Beperkte toegankelijkheid: De ombudsdienst van de duitstalige gemeenschap is alleen weer beschikbaar bij 27.03.2023.
In dringende gevallen kunt u een bericht op het antwoordapparaat achterlaten
of gebruik het online formulier: https://dg-ombudsdienst.be/nl/klachtenformulier.htm